منیزیم استار

mag1

کود منیزیم (کنترل رشد و تقسیم سلولی)

منیزیم استار در بسیاری از واکنش‌های آنزیمی شرکت می‌کند. این عنصر به ‌صورت دو ظرفیتی قابل ‌تبادل است ولی به شکل نامحلول در خاک وجود دارد. می‌توان گفت   مهم‌ترین نقش منیزیم در گیاه در مرحله فتوسنتز و تولید اکسیژن است که جلوی فعالیت رادیکال‌های آزاد را گرفته و مانع از تخریب و انهدام اسیدهای چرب موجود در غشا می‌شود. منیزیم استار همچنین در سنتز قندها مؤثر است. گیاه را در برابر کلیه امراض و قارچ‌ها و آفات مقاوم می‌کند.

mang2

زمان مصرف 

در زمان شخم زنی به همراه دیگر کود ها به خاک داده شود. برای تغذیه چغندر و ذرت و حبوبات از محلول دو درصد سولفات منیزیوم استفاده می شود. زمان مصرف این کود در باغ های میوه در اواخر اسفند و در زمین های کشاورزی پیش از کشت و یا توسط سیستم آبیاری می باشد. در سبزی کاری در مرحله نشاء زنی و در گیاهان زراعی حدود ۳۰ روز پس از سبز شدن از این کود استفاده می شود.

man3

برای مشاهده گواهی ثبت کودی کلیک کنید.

تماس با ما

مصرف کننده گرامی، منتظر شنیدن پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم

 021-47242                 021-44023021

3659 076 0912           6511 217 0912

    تهران ـ بزرگراه ستاری ـ بلوار فردوس شرق ـ ساختمان آیریک سنتر جنوبی ـ طبقه چهارم ـ واحد 214