گوگردی 90% عدسی

adacisulfur

گوگردی 90% عدسی

 

گوگرد جزو چهار عنصر اصلی گیاه بوده که در تغذیه گیاه با مکانیزم قـرار گرفتـن در ساختمان اسید های آمینه و تولید پروتئین در بسیاری از فعالیت های آنزیمی 

و تنظیم کننده رشد بصورت مستقیم نقش حیاطی را ایفا می کند. همچنین گوگردبا کاهش pH خاک باعث افزایش حلالیت عناصر غذایی دیگـر شده و نقــــــش به‌سزایی 

در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول دارد.

تماس با ما

مصرف کننده گرامی، منتظر شنیدن پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم

 021-47242                 021-44023021

3659 076 0912           6511 217 0912

    تهران ـ بزرگراه ستاری ـ بلوار فردوس شرق ـ ساختمان آیریک سنتر جنوبی ـ طبقه چهارم ـ واحد 214