0912 2176511

021-47242

محصولات جدید پلنت استار

کودهای کامل پلنت استار

ROYAL NPK 20-20-20

 کود کامل مناسب همه گیاهان 

ROYAL NPK 12-03-43

 کود کامل بهبود رنگ و طعم

ROYAL NPK 00-00-52

 کود کامل پتاس بالا سلوپتاس

ROYAL NPK 12-12-36

 کود کامل افزایش رشد و کیفیت 

ROYAL NPK 15-05-30

 کود کامل افزایش رنگ و باردهی 

ROYAL NPK 10-50-10

 کود کامل فسفر بالا 

تماس با ما

مصرف کننده گرامی، منتظر شنیدن پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم

 021-47242                 021-44023830

3659 076 0912           6511 217 0912

    تهران ـ بزرگراه ستاری ـ بلوار فردوس شرق ـ ساختمان آیریک سنتر جنوبی ـ طبقه چهارم ـ واحد 214