محصولات جدید پلنت استار

کودهای کامل پلنت استار

mains3

ROYAL NPK 20-20-20

کود کامل مناسب همه گیاهان

mains3

ROYAL NPK 12-03-43

کود کامل بهبود رنگ و طعم

mains3

ROYAL NPK 00-00-52

(کود کامل پتاس بالا(سلوپتاس

mains3

ROYAL NPK 12-12-36

کود کامل افزایش رشد و کیفیت

mains3

ROYAL NPK 15-05-30

کود کامل افزایش رنگ و باردهی

mains3

ROYAL NPK 10-50-10

کود کامل فسفر بالا پلنت استار

mains3

 Micro Iron

کود اهن میکرو پلنت استار

mains3

Chelate Iron

کود آهن کلاته پلنت استار

mains3

Urea star

کود اوره فسفات پلنت استار

mains3

Zinc sulfate

کود روی سولفات پلنت استار

mains3

Humic Acid

کود هیومیک اسید پلنت استار

mains3

Humic Acide

کود هیومیک اسید پلنت استار

تماس با ما

مصرف کننده گرامی، منتظر شنیدن پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم

 021-47242                 021-44023021

3659 076 0912           6511 217 0912

    تهران ـ بزرگراه ستاری ـ بلوار فردوس شرق ـ ساختمان آیریک سنتر جنوبی ـ طبقه چهارم ـ واحد 214