برنامه غذایی گندم

گندم

 

Wheat

 

برنامه کامل غذایی کامل گندم

گندم از مهم‌ترین غلات است که جزو قوت غالب مردم جهان استاین گیاه در گونه‌های وحشی و اهلی موجود است. گندم از گیاهان گلدار تک ‌لپه‌ای یک ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینه‌ها است. این محصول بیشترین مساحت زیر کشت محصولات غذایی را به خود اختصاص داده‌است. (۲۲۰٫۴ میلیون هکتار درسال ۲۰۱۴) تجارت جهانی گندم به تنهایی از مجموع تمام محصولات کشاورزی دیگر بیشتر است. در سال ۲۰۱۶ تولید جهانی گندم ۷۴۹ میلیون تن بوده‌است که باعث شد پس از ذرت این محصول بیشترین غله تولید شده در جهان باشد.

 

جدول تغدیه کامل گندم با توجه به مرحله رشد

پیش کشت

پنبه زنی

ساقه رفتن

خوشه دهی

پرکردن دانه

سولفات پتاسیم

اوره فسفات

کلات آهن

Npk20-20-20

سولپتاس

پلت مرغی

فسفربالا

روی استار

سولفات پتاسیم

Npk 12-3-43

های فسفر

 

سولپتاس

پلنت امینو

میکروگلد

       

پلنت امینو

         

 

 

تماس با ما

مصرف کننده گرامی، منتظر شنیدن پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم

 021-47242                 021-44023021

3659 076 0912           6511 217 0912

    تهران ـ بزرگراه ستاری ـ بلوار فردوس شرق ـ ساختمان آیریک سنتر جنوبی ـ طبقه چهارم ـ واحد 214