0912 2176511

021-47242

اطلاعات علمی

khak


 کود چیست؟

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالابردن حاصلخیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم‌ی محصول شود، کود اطلاق می‌شود.

طبقه‌بندی کودها

کودها به چند دسته تقسیم می‌شوند:

شیمیایی 

آلی یا ارگانیک 

بیولوژیک یا زیستی

کودهای شیمیایی

برخی از کودهای شیمیایی جز عناصر پرمصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر کم‌مصرف گیاه (میکروالمنت) می‌باشد.

عناصر پرمصرف (ماکرو) شامل : ازت، فسفر، پتاس، کلسیم و منیزیم می‌باشد.

عناصر کم‌مصرف (میکرو) شامل : آهن، روی، منگنز، مس و برم می‌باشد.

به کودهایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد، اصطلاحاً کود کامل اطلاق می‌شود.

گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کودهای فوق نیازمند خواهند بود.

ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوت‌اند. این تفاوت‌ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثربخشی کودها تأثیر بسیار مهمی دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای شیمیایی قبل از انتخاب و یا مصرف آن‌ها ضرورت دارد.

تماس با ما

مصرف کننده گرامی، منتظر شنیدن پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم

 021-47242                 021-44023830

3659 076 0912           6511 217 0912

    تهران ـ بزرگراه ستاری ـ بلوار فردوس شرق ـ ساختمان آیریک سنتر جنوبی ـ طبقه چهارم ـ واحد 214