0912 2176511

021-47242

نمایشگاه ها

نمایشگاه تخصصی نهادهای کشاورزی بوستان گفت وگو بهمن ماه 98 

 • exh2
 • hamoonexh5
 • exh1
 • exh9811
 • exh3
 • hamoonexh3
 • hamoonexh7
 • hamoonexh6
 • hamoonrehe
 • exh98
 • exh7

تماس با ما

مصرف کننده گرامی، منتظر شنیدن پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم

 021-47242                 021-44951319

3659 076 0912           6511 217 0912

    تهران ـ بزرگراه ستاری ـ بلوار فردوس شرق ـ ساختمان آیریک سنتر شمالی ـ طبقه دوم ـ واحد 12